Фәнни-аналитик бүлек

назад

Төп функцияләр:

• Татарстан Республикасы Конституция суды исеменә килгән язма мөрәҗәгатьләрне алдан карау тәртибендә өйрәнү һәм алар буенча тиешле белешмәләр әзерләү;

• Татарстан Республикасы Конституция судына килгән мөрәҗәгатьләрнең исәбен алып бару, аларның каралуы буенча эш торышын анализлау һәм тиешле материаллар әзерләү;

• Татарстан Республикасы Конституция суды эшчәнлегенә кагылышлы фәнни-аналитик, мәгълүмати-белешмә һәм башка материаллар әзерләү;

• суд Рәисе кушуы буенча Татарстан Республикасы Конституция суды тарафыннан Татарстан Республикасы Дәүләт Советына законнар чыгару инициативасы тәртибендә кертелергә тиешле Татарстан Республикасы законнары проектларын әзерләүдә катнашу;

• Россия Федерациясе субъектлары конституция (устав) судларының эшчәнлеген өйрәнү һәм гомумиләштерү;

• дәүләт органнарының Татарстан Республикасы Конституция суды карарларының үтәлешен тәэмин итү буенча эшчәнлеген өйрәнү һәм гомумиләштерү;

• Татарстан Республикасы Конституция судында гражданнарны кабул итү;

• Татарстан Республикасы Конституция судының китапханә фондын оештыру һәм исәбен алып бару;

• Татарстан Республикасы Конституция суды карарлары, Татарстан Республикасы Конституция суды Рәисе боерыклары, күрсәтмәләре һәм йөкләмәләре, шулай ук Татарстан Республикасы Конституция суды аппараты җитәкчесе йөкләмәләре нигезендә башка функцияләр башкару.

 

Садыков Илдар Фиркәт улы
Фәнни-аналитик бүлек
Садыков Илдар Фиркәт улы
Бүлек башлыгы
Телефон:
(843) 264-74-87
Email:
Сафиуллина Юлия Владимировна
Бүлек башлыгының урынбасары
Телефон:
(843) 264-74-86
Email:
Алексеева Альбина Анатольевна
Төп киңәшче
Телефон:
(843) 264-74-98
Email:
Әйдәп баручы консультант
Телефон:
(843) 264-74-99
Email:
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International