Татарстан Республикасы Конституция судының аппараты турында

Татарстан Республикасы Конституция суды эшчәнлеге «Татарстан Республикасы Конституция суды турында» Татарстан Республикасы Законының 109 статьясы нигезендә Татарстан Республикасы Конституция суды аппараты тарафыннан тәэмин ителә. Татарстан Республикасы Конституция суды тарафыннан расланган Татарстан Республикасы Конституция суды аппараты турындагы нигезләмәгә күрә, аппарат Татарстан Республикасы Конституция судының оештыру, фәнни-аналитик, мәгълүмат-белешмә, материаль-техник, социаль-көнкүреш һәм башка төр эшләрен тәэмин итә, килүчеләрне кабул итә; алдан һәм, Татарстан Республикасы Конституция суды судьялары тарафыннан өйрәнүне таләп итә торган мәсьәләләргә кагылмаган очракта, Татарстан Республикасы Конституция суды адресына килгән мөрәҗәгатьләрне карый; утырышларда һәм киңәшмәләрдә караласы эшләрне һәм башка мәсьәләләрне әзерләүдә судьяларга ярдәм итә; дәүләт органнары тарафыннан Татарстан Республикасы Конституция суды карарларының үтәлешен өйрәнә һәм гомумиләштерә.

Татарстан Республикасы Конституция суды аппараты Татарстан Республикасы Конституция суды Рәисе җитәкчелегендә эшли.

Татарстан Республикасы Конституция суды аппараты түбәндәге структур бүлекләрдән тора: фәнни-аналитик бүлек; суд утырышларын әзерләү һәм редакция-нәшрият эше бүлеге; финанс-икътисади бүлек; гомуми бүлек.

Аппарат составына шулай ук Татарстан Республикасы Конституция суды Рәисе ярдәмчесе, Татарстан Республикасы Конституция суды Рәисе киңәшчесе һәм Татарстан Республикасы Конституция суды судьялары киңәшчеләре керә; алар үзләренең вазыйфа регламентлары нигезендә Татарстан Республикасы Конституция суды Рәисе һәм судьялары эшенә турыдан-туры ярдәм итәләр.

Татарстан Республикасы Конституция суды аппаратының штатлар санын 21 кеше тәшкил итә. Аппаратның барлык хезмәткәрләре дә югары белемгә ия.

Татарстан Республикасы Конституция суды аппараты хезмәткәрләренең хокуклары, бурычлары һәм җаваплылыгы, шулай ук аларның Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтен үтү шартлары Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының дәүләт граждан хезмәте турындагы законнары һәм башка норматив хокукый актлары белән, шулай ук хезмәт турында законнар һәм суд аппараты хезмәткәрләренең хокукый хәлләре турында норматив хокукый актлар белән билгеләнә.

Татарстан Республикасы Конституция суды аппараты Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты аппаратлары, башка судларның аппаратлары һәм Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары, Россия Федерациясе субъектларының конституция (устав) судлары аппаратлары белән тыгыз элемтәдә эшли.

Татарстан Республикасы Конституция суды аппараты башында аппарат җитәкчесе тора.

 

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International